saab warszawa, salon saaba, sprzedaż saaba, serwis saaba, sprzedaż samochodów saab, centrum saaba

Polityka prywatności
  1. 1a. Almeco sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym / Usługobiorcą oraz w celu jej należytego wykonania (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit b i c i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).)

  2. 1b. Almeco sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres wysyłkowy) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania w celach marketingowych - to jest przesyłania do Państwa informacji o produktach i usługach znajdujących się w naszej ofercie - na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).)

  3. 2. Administratorem danych osobowych jest: Almeco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-201, ul. Opaczewska 43 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000082299.
    Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania pojedynczych umów sprzedaży towarów i usług, i związanych z nimi kontaktów z Państwem oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń, jak również prowadzenia historii dokonanych usług niezbędnej do należytego wykonania kolejnych usług w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, do czasu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Almeco sp. z o.o. i w stosunku do niego oraz okresu wymaganego w odrębnych przepisach, np. do celów podatkowych, księgowych, oraz wygaśnięcia roszczeń wynikających z reklamacji lub rękojmi.

  4. 3. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku złożenia przez Państwa żądania usunięcia danych osobowych, nastąpi ono niezwłocznie po upłynięciu terminów wymaganych na gruncie aktualnych przepisów prawa związanych z wykonaniem zawartej z Państwem umowy sprzedaży.

  5. 4. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych, prosimy o informację mailem na adres "rodo@vipmoto.pl) lub przesyłką pocztową na adres Almeco sp. z o.o., 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43.

  6. 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie związanym z obsługą zawieranych przez nas z Państwem umów sprzedaży oraz przekazywania informacji marketingowych dotyczących oferty Almeco sp. z o.o. , w szczególności: zajmujących się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową, dochodzeniem roszczeń, obsługą płatności oraz dostarczaniem zamówionych towarów i materiałów marketingowych.

  7. 6. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. W razie gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
realizujemy płatności kartami master card visa Centrum VIPmoto Konstancin. Autoryzowany serwis SAAB. Specjalistyczny serwis OPEL. Specjalistyczny Serwis samochodów amerykańskich.
ul. Warszawska 95, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 701 71 00  fax 22 701 71 08
dla klientów wi-fi gratis